Perinnönjako

Kun itselle tärkeä omainen menehtyy, kuten puoliso tai muu läheinen perheenjäsen, harvoin mielessä on ensimmäisenä edesmenneen henkilön perinnön jakaminen. Perinnönjako tulee kuitenkin ajankohtaiseksi henkilön menehtymisen jälkeen, kun pesänselvitys ja perunkirjoitus ovat suoritettu ja vainajan mahdolliset velat maksettu tai niihin tarvittavat varat kuolinpesästä erotettu. Vaihtoehtoisesti kuolinpesän osakkaat voivat halutessaan myös vaatia perinnönjakoa. Näin ollen perintöön ja […]